Otrzymaliśmy informację, że Nasza miejscowość zwyciężyła w internetowym plebiscycie Fundacji Orange i to właśnie u Nas powstanie multimedialna świetlica w ramach programu Pracownie Orange. 

Łącznie zdobyliśmy 73 541 głosów. Dziękujemy lokalnym mediom za wsparcie (w szczególności gazetom: "Kurier Bytowski" oraz "Głos Pomorza"). Największe podziękowania należą się jednak tym wszystkim, którzy oddali na nas swój głos! Dziękujemy! 

Najpóźniej do końca października w Kołczygłowach powstanie nowa świetlica multimedialna :)

 

15 sierpnia 2015r. odbył się Festyn Rodzinny w Raduszu. Mieszkańcy Radusza jak i całej gminy, mogli bawić się do godziny 3 nad ranem. Dla najmłodszych Sołtys wsi Radusz zorganizowała darmową zjeżdżalnie. Imprezę uroczyście otworzył Wójt Gminy Kołczygłowy. W Festynie brał również udział gość specjalny- Pan Bogusław Wrzesień właściciel pałacu w Raduszu. Pan Bogusław ofiarował zaproszenie dla dwóch osób do Hotelu Kaszebe w Łebie. 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI, których celem jest:

  • przekazanie mieszkańcom informacji o możliwościach pozyskania środków ramach podejścia LEADER w nowym okresie programowania

  • określenie wspólnie z mieszkańcami potrzeb oraz celów, na jakie szczególnie należy przeznaczyć fundusze nowego LEADERA