Nadziei – by nie opuszczała, 
radości – by rozweselała,
miłości – by obrodziła, 
dobroci – by zawsze była 

– Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia składa Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach